Sunrise Physiotherapy

Sunrise Physiotherapy คลินิกกายภาพบำบัด เข้าใจทุกอาการปวด รักษาตามอาการของแต่ละบุคคล จุดเด่นของคลินิกนี้คือเครื่องมือการดูแลแบบไม่จำกัด ใครที่เป็นออฟฟิศซินโดรม ปวดบ่า คอ ไหล่

ระยะเวลาการรักษาอยู่ที่ 60 - 90 นาที ขึ้นอยู่กับอาการของแต่ละบุคคล สำหรับเครื่องมือของทางคลินิกใช้เทคโนโลยีที่ัทันสมัยและได้รับมาตรฐาน ดูแลการรักษาโดยบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จึงมั่นใจได้อย่างแน่นอน

Other Shop