SERVICE

One Arena

บริการพื้นที่สำหรับจัดงาน event ต่างๆ บนพื้นที่อเนกประสงค์กว่า 1,425 ตารางเมตร จุคนได้มากถึง 3,500 - 4,000 คน (ขึ้นอยู่กับการจัดผังงาน)

One Arena พื้นที่อเนกประสงค์ บริการให้เช่าพื้นที่สำหรับจัดงาน event หรือกิจกรรมต่างๆ บนพื้นที่กึ่ง Outdoor รองรับการจัดกิจกรรมหลายรูปแบบ อาทิ

• งานเปิดตัวแบรนด์สินต่างๆ
• งานวิ่งและงานแข่งขันกีฬารูปแบบต่างๆ
• งานคอนเสิร์ต
• งานแถลงข่าว
• งานนำเสนอสินค้าและธุรกิจ
• งานจัดบูธ Clearance Sale, เปิดท้ายขายของ
• งานดูบอลผ่านจอยักษ์
• งาน Meeting Fan Club

One Arena เป็นลานที่มีรูปแบบ multi-purpose ในเวลาที่ไม่ใช้จัดกิจกรรมจะเป็นพื้นที่สำหรับจอดรถสำหรับผู้มาใช้โครงการ สามารถเลือกรูปแบบการจัดสรรพื้นที่ให้เหมาะสมกับสเกลงานที่ท่านต้องการ

Previous slide
Next slide

Parking

บริการพื้นที่จอดรถสำหรับผู้มาใช้บริการ

พื้นที่จอดรถรองรับการจอดรถสำหรับผู้มาใช้บริการในเวลาปกติสามารถรองรับได้สูงสุด 180 คัน และอาจมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่สำหรับใช้จัดกิจกรรม ขึ้นอยู่กับวันเวลาของการจัด event ต่างๆ

สามารถดูรายละเอียด วัน-เวลาของการจัด Event ได้ที่หัวข้อ "News & Event"

สำหรับผู้ใช้บริการร้านค้า
ในโครงการและประทับตราบัตรจอดรถ

ชั่วโมงที่ 1 - ฟรี
ชั่วโมงที่ 2-4 ชั่วโมงละ - 25 บาท
ชั่วโมงที่ 5    เป็นต้นไป - 50 บาท/ชม.

สำหรับผู้ใช้บริการทั่วไป
และไม่ประทับตราบัตรจอดรถจากร้านค้า

15 นาทีแรก - ฟรี
ขั่วโมงที่ 1-4 ชั่วโมงละ - 50 บาท
ขั่วโมงที่ 5    เป็นต้นไป - 100 บาท/ชม.

แนะนำสำหรับที่จอดรถโดยรอบโครงการ
(ในกรณีที่จอดรถเต็ม)

สามารถจอดได้ในบริเวณใกล้เคียง ดังนี้

Enquiry Form

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม