SERVICE

One Arena

บริการพื้นที่สำหรับจัดงาน event ต่างๆ บนพื้นที่อเนกประสงค์กว่า 2,000 ตารางเมตร

One Arena พื้นที่อเนกประสงค์ บริการให้เช่าพื้นที่สำหรับจัดงาน event หรือกิจกรรมต่างๆ บนพื้นที่กึ่ง Outdoor รองรับการจัดกิจกรรมหลายรูปแบบ อาทิ งานวิ่งต่างๆ, งานลดราคาสินค้า,Workshop สำหรับกีฬาหรือกิจกรรม outdoor, งานเปิดตัวสินค้า, มินิคอนเสิร์ต ฯลฯ บนพื้นที่กว่า 2,000 ตร.ม.

One Arena เป็นลานที่มีรูปแบบ multi-purpose ในเวลาที่ไม่ใช้จัดกิจกรรมจะเป็นพื้นที่สำหรับ จอดรถสำหรับผู้มาใช้โครงการ สามารถเลือกรูปแบบการจัดสรรพื้นที่ให้เหมาะสมกับสเกลงานที่ท่านต้องการ

PLAN A – ใช้พื้นที่ในลานกิจกรรม 1,425 ตารางเมตร

PLAN B – ใช้พื้นที่ในลานกิจกรรม 1,111 ตารางเมตร

PLAN C – ใช้พื้นที่ในลานกิจกรรม 484 ตารางเมตร

Parking

บริการพื้นที่จอดรถสำหรับผู้มาใช้บริการ

พื้นที่จอดรถรองรับการจอดรถสำหรับผู้มาใช้บริการในเวลาปกติสามารถรองรับได้สูงสุด 180 คัน และอาจมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่สำหรับใช้จัดกิจกรรม ขึ้นอยู่กับวันเวลาของการจัด event ต่างๆ (สามารถดูรายละเอียด วัน-เวลา ของการจัด event ได้ที่หัวข้อ New&Event)

สำหรับผู้ใช้บริการร้านค้า
ในโครงการและประทับตราบัตรจอดรถ

ชั่วโมงที่ 1 - ฟรี
ชั่วโมงที่ 2 ชั่วโมงละ - 20 บาท
ชั่วโมงที่ 3 ชั่วโมงละ - 20 บาท
ชั่วโมงที่ 4 ชั่วโมงละ - 20 บาท
ชั่วโมงที่ 5 เป็นต้นไป - 50 บาท/ชม.

สำหรับผู้ใช้บริการทั่วไป
และไม่ประทับตราบัตรจอดรถจากร้านค้า

15 นาทีแรก - ฟรี
ขั่วโมงที่ 2 ชั่วโมงละ - 50 บาท
ขั่วโมงที่ 3 ชั่วโมงละ - 50 บาท
ขั่วโมงที่ 4 ชั่วโมงละ - 50 บาท
ขั่วโมงที่ 5 เป็นต้นไป - 100 บาท/ชม.

แนะนำสำหรับที่จอดรถโดยรอบโครงการ (ในกรณีที่จอดรถเต็ม)

สามารถจอดได้ในบริเวณใกล้เคียง ดังนี้

Enquiry Form

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม