Youtooth Dental Clinic

คลินิกทันตกรรมยูทูธ Youtooth Dental Clinic พร้อมให้บริการดูแลด้านทันตกรรม
จัดฟันครบวงจร สะอาดปลอดภัยเครื่องมือและได้รับมาตรฐานสากล

ให้บริการโดย ทพญ.ตวงกมล นพมณีไพศาล ทันตแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับ 1ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาทันตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล และทีมอาจารย์ทันตแพทย์จากมหาวิทยาลัยจุฬา และมหิดล

✨ทันตกรรมทั่วไป
✨จัดฟัน/ย้ายเคสจัดฟัน
✨วีเนียร์/ครอบฟัน/ฟันปลอม
✨ศัลยกรรม (ถอน/ผ่าฟันคุด ฟันฝัง)
✨รักษารากฟัน
✨รักษาโรคเหงือก/ตัดแต่งเหงือก

🌈สำหรับรีเทนเนอร์ทางคลินิกก็มีหลากหลายแบบและสีสันให้เลือก ผลิตโดยทันตแพทย์ทุกขั้นตอนและเป็นงานแลปทุกชิ้น

Other Shop