Siam Stadium Hostel

OUR STOTY

สยาม สเตเดียม โฮสเทล ให้บริการห้องพักทั้งหมด 4 ประเภท 1. ห้องนอนพักรวม (มีแบบแยกหญิงชายและแบบคละเพศ) 2. ห้องนอนพักสามคน พร้อมห้องน้ำส่วนตัว 3. ห้องนอนพักสองคน 4. ห้องนอนพักหนึ่งคน
โดยมีห้องน้ำ/ห้องอาบน้ำรวมแยกหญิงชายในแต่ละชั้น พร้อมพื้นที่ส่วนกลางสำหรับนั่งรับประทานอาหารเช้า, ผ่อนคลายดูหนัง, เล่นบอร์ดเกมส์,
ทานอาหารว่างหรือพูดคุยทำความรู้จักเพื่อนใหม่ ในบรรยากาศอบอุ่น ดูแลเหมือนกับคนในครอบครัว

LOCATION : C401 - 122-132 ชั้น 2-3, 134

TIME : เวลา เปิด-ปิด : เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

TEL : 02-048-3955