มูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ

OUR STOTY

มูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ เป็นมูลนิธิที่พึ่งของผู้หญิงไทยในการยกระดับมาตรฐานการรักษาและการดูแลผู้ช่วยโรคมะเร็งเต้านมของประเทศไทย
ภายใต้วิสัยทัศน์ “ให้ศูนย์ฯ นี้เป็นที่พึ่งของผู้หญิง” จากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานแก่ รศ.นพ.กฤษณ์ จาฏามระ
ผู้ก่อตั้งมูลนิธิ ศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ จัดทำกิจกรรมการกุศลต่างๆ เพื่อระดมทุนในการช่วยเหลือโดยไม่แสวงหาผลกำไร

LOCATION : B307 - 799,801

TIME : เวลา เปิด-ปิด : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.30 น. | ปิดให้บริการวันเสาร์-อาทิตย์

TEL : 02-214-6044

LINE : @qscbcfoundation