ONE STUDIO 3

studio-3-01
studio-3-02
studio-3-03
studio-3-04
studio-3-05
studio-3-06
studio-3-07
studio-3-08
studio-3-09
studio-3-10
studio-3-01
studio-3-02
studio-3-03
studio-3-04
studio-3-05
studio-3-06
studio-3-07
studio-3-08
studio-3-09
studio-3-10

ห้อง ONE STUDIO 3
(Functional Training)

สตูดิโอขนาด 336 ตรม. ภายในห้องมีอุปกรณ์การออกกำลังกายไว้บริการ เหมาะสำหรับการจัด Workshop หรือ Event ที่เกี่ยวกับการออกกำลังกาย เช่น การออกกำลังกายรูปแบบ Fucntional Training, Weight Training , Group Training ต่างๆ หรือ Personal Training ที่มองหาพื้นที่ไว้ใช้เทรนลูกค้าส่วนตัว

Room Facilities :

  • ขนาดพื้นที่ 336 ตรม.
  • อุปกรณ์การออกกำลังกาย
  • รองรับผู้ร่วมกิจกรรมได้มากกว่า 10-50 คน
  • มีบริการห้องอาบน้ำ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า (ฟรี)
  • มีบริการล็อคเกอร์เก็บของใช้ส่วนตัว (ฟรี)
  • มีบริการพื้นที่จอดรถ